La Nordica Kalorifer Sistemi Soba ve Kuzineler Nasıl Kurulmalı? - Şömine Modelleri - Aksan Şömine
Create an Account
27 Eylül 2021
KURULUM YÖNETMELİKLERİ
Isıtma sistemi ile ilgili olarak ürünün ve yardımcı ekipmanın kurulumu, mevcut tüm Standartlar ve Yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Sistemin montajı ve bağlantılarının yapılması, devreye alınması ve doğru çalışıp çalışmadığının kontrolü mutlaka yapılmalıdır.
Kurulum, alıcıya bir sistem uygunluk beyanı sunması gereken yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
Cihazı kurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapın:
• Yapınızın cihazın ağırlığını destekleyip desteklemediğini doğrulayın.
• Zeminin cihazın ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun ve yanıcı malzemeden yapılmışsa uygun yalıtım malzemeleri kullanın.
• Cihazın kurulacağı odada, yeterli havalandırma olduğundan emin olun.
• Cihazı, toplu havalandırma kanalları, aspiratörlü veya aspiratörsüz davlumbazlar, B tipi gazlı cihazlar, ısıtma sistemi bulunan odalara kurmayınız. Pompalar veya aynı anda çalışan diğer cihazlar odayı depresyona sokabilir.
• Cihazın bağlanacağı baca ve boruların çalışmasına uygun olduğundan emin olunuz.
• Çeşitli cihazların aynı bacaya bağlanmasına asla izin verilmez.
• Baca bağlantısı için açıklığın çapı en az baca gazı borusunun çapına uygun olmalıdır.
• Kurulum, ürünün ve bacanın temizliğine ve bakımına izin vermelidir.
ÖNEMLİ :
a) Tesisat sisteminden hava çıkışını sağlamak için otomatik veya manuel hava valfi takılması uygun olacaktır;
b) Su sızıntısı olması durumunda su kaynağını kapatın ve satış sonrası teknik servisi derhal uyarın!
c) Sistem çalışma basıncı periyodik olarak kontrol edilmelidir.
d) Kombi uzun süre kullanılmayacaksa, satış sonrası teknik servis ile iletişime geçilerek en az bir işlem yapılması tavsiye edilir.
aşağıdaki işlemler:
• hem termal sistemin hem de kullanım sıcak suyu sisteminin su musluklarını kapatın;
• donma riski varsa termal sistemi ve kullanım sıcak suyu sistemini boşaltın.
DSA termo aletleri, hem AÇIK genleşme tankı sistemine hem de KAPALI genleşme tankı sistemine kurulabilir.
La NORDICA, sistem nedeniyle nesnelere ve/veya kişilere verilen zararlardan sorumlu değildir. Ek olarak,
izinsiz değiştirilen herhangi bir üründen ve hatta orijinal olmayan yedek parçaların kullanımından sorumlu değildir. 
AÇIK GENLEŞME TANK SİSTEMİ
1. AÇIK GENLEŞME Tankı : Termo-ürün ve tesisatın toplam su içeriğinin %10’u kadar kapasiteye sahip olmalıdır.
Kurulum yeri: Açık genleşme tankı radyatörün minimum 2 metre üzerinde kurulmalıdır.
2. EMNİYET BORUSU : En kısa yoldan, inen veya sifonlama yapan parçalar olmadan, termo ürünün açık genleşme tankının üst tarafına iletilmesini sağlayan boru. DİKKAT: Termo ürünü açık genleşme tankına bağlayan besleme borusunun iç çapı, termo üründe bulunan besleme bağlantısının iç çapına eşit olmalıdır. Yukarıda belirtilen bağlantı borusu sifonsuz olmalıdır.
3. YÜK BORUSU : Açık genleşme tankının altını tesisatın dönüş borusuna bağlayan. Minimum çap ¾” gaz olmalıdır.
Tüm bu parçalar, dondan korunan odalara yerleştirilmelidir. Eğer parçalar donarlarsa kazan gövdesi kırılabilir hatta patlayabilir. Donma durumunda tüm sorunu ortadan kaldırmak için tesisat suyuna uygun oranda antifriz sıvısı eklemek doğru olacaktır. Açık genleşme tankında emniyet ve yükleme borusu arasında hiçbir şekilde su sirkülasyonu olmamalıdır. Bu, suyun oksitlenmesine ve bunun sonucunda termo ürün ve tesisatın çok kısa sürede korozyona uğramasına neden olur.
4. OTOMATİK TERMİK BOŞALTMA VANASI DsA , elektrik enerjisi olmadığında bile kaynamayı önleyen bir diğer pozitif güvenliktir. Önceden kalibre edilmiş bir sıcaklığa (normalde 94 – 95°C) ulaşarak açılması ve tesisat teslimatından sıcak suyu boşaltması ile kendisinden farklı olan basınç emniyet valfi gibi bir valf kapağı ile yapılır. Bu, aşırı ısıyı tahliye ederek açık tankın açık genleşme tankı yükleme borusundan gelen soğuk su ile değiştirecektir.
5. EMNİYET VALFİ 1,5 bar’dan itibaren : sistem için izin verilen maksimum çalışma basıncı 1,5 bar’dır (su kolonunun 15 m’sine eşittir). Daha yüksek
basınçlar kazan gövdesinin deformasyonuna ve kırılmasına neden olabilir.
6. GÜVENLİK CİHAZLARI yönetmelikler tarafından önerilmiştir.
7. SİRKÜLASYON POMPASI : Çok yüksek su sıcaklıklarında kendi kendine ayrılmasını önlemek için dönüşe monte etmek daha iyi olur, ancak açık genleşme tankında suyu sürmediğini kontrol etmek daha iyidir, aksi takdirde sürekli suyun oksijenlenmesine neden olur ve sonuç olarak kazan gövdesinde hızlı korozyon oluşur. Açık genleşme deposunda cebri sirkülasyondan kaçınılmamalıdır. Ayrıca OPSİYONEL parça olarak termo-şömine ile satın alınabilen bir termostata veya elektronik kontrol ünitesine elektriksel olarak bağlanmalıdır.
8. ANTİ-YOĞUŞMA KARIŞIM VANASI
DİKKAT : Sıcaklık güvenlik sensörleri, makine üzerinde veya termo-ürünün akış bağlantısından 30 cm’den daha uzak olmayan bir mesafede olmalıdır. Termo ürünlerde bir cihaz bulunmadığında, eksik olanlar termo üründen 1 m’den fazla olmayan bir mesafe içinde termo ürün akış borusuna monte edilebilir. Tüm bu parçalar, herhangi bir nedenle, onları yanlışlıkla dışarıda bırakabilecek meditasyon engelleyici cisimlere sahip olmamalı ve dondan korunan odalara yerleştirilmelidir. Aksine donarlarsa kazan gövdesi kırılabilir hatta patlayabilir.
DİKKAT : Sistem tamamen su ile doldurulmadan hiçbir nedenle yangın ateşlenmemelidir; bunu yapmak
tüm yapının ciddi şekilde hasar görmesine yol açacaktır . Sistem, doğrudan yükleme borusundan doldurulmalıdır.
su şebekesinin aşırı basıncının termo sobanın gövdesini deforme etmesini önleyecek şekilde tankı açın.
Isıl soba kullanımının istenmediği dönemlerde dahi sistem sürekli su dolu tutulmalıdır.
Kış aylarında, hareketsizlik antifriz ilavesiyle karşı karşıya kalmalıdır.
KAPALI GENLEŞME TANK SİSTEMİ
Öyle Zorunlu KAPALI genleşme tankı sistemi ile donatılmış olması:
1. GÜVENLİK VALFİ – sistem için izin verilen maksimum çalışma basıncı: bkz. PERFORMANS BEYANI – CE İŞARETİ
BİLGİ. Daha yüksek basınçlar, kazan gövdesinin deformasyonuna ve kırılmasına neden olabilir. DİKKAT : İç çapı
Termo ürünü güvenlik valfine bağlayan besleme borusu, besleme bağlantısının iç çapına eşit olmalıdır.
termo üründe bulunur. Yukarıda belirtilen bağlantı borusu sifonsuz olmalıdır.
2. ANTİ-YOĞUŞMA KARIŞIM VANASI – (bkz. bölüm)
3. OTOMATİK TERMİK BOŞALTMA VALFİ DsA veya SICAKLIK GÜVENLİK TAHLİYE VALFİ , çift emniyet sensörlü
4. KAPALI GENLEŞME Tank termo ürün dönüş borusuna monte edilebilir. DİKKAT : Dönüş borusunun iç çapı
termo ürünü kapalı genleşme tankına bağlayan dönüş bağlantısının iç çapına eşit olmalıdır
termo üründe bulunur. Yukarıda belirtilen bağlantı borusu sifonsuz olmalıdır.
5. POMPA KONTROL TERMOSTATI
6. GÜRÜLTÜ ALARMI AKTİVASYON TERMOSTATI
7. GÜRÜLTÜ ALARMI
8. SICAKLIK GÖSTERGESİ
9. BASINÇ GÖSTERGESİ
10. POMPA SİSTEMİ
DİKKAT : sıcaklık güvenlik sensörleri makine üzerinde veya akıştan en fazla 30 cm uzaklıkta olmalıdır.
termo ürünün bağlantısı. Termo ürünlerde bir cihaz olmadığında, eksik olanlar termonun üzerine takılabilir.
ürün akış borusu, termo üründen en fazla 1 m mesafede. . Tüm bu parçalar herhangi bir nedenle
Onları kazara dışlayabilecek ve dondan korunan odalara yerleştirilmesi gereken meditasyon engelleyici cisimler. Açık
aksine donarlarsa kazan gövdesi kırılabilir hatta patlayabilir.
BT ZORUNLU mi takılı iç ısıtma için termo ürünleri bu kapalı tank , ısıtma sistemleri, içten donatılmış olmalıdır
bir soğutma devresi ile, bir ısı ile aktive edilir birim üretici tarafından hazırlanan güvenlik valfi (bakınız bölüm VAST ) yok olan
yardımcı güç gerektirir ve standart ayarlı sıcaklık sınırının aşılmamasını garanti edebilir. Güç kaynağı arasındaki bağlantı
ünite ve valfte kesinti olmamalıdır. Soğutma devresi giriş basıncı en az 1,5 bar olmalıdır.
ANTİ-YOĞUŞMA KARIŞIM VANASI ZORUNLU (OPSİYONEL PARÇA OLARAK SATIN ALINIR )
Yoğuşma önleyici karışım vanası, eşanjörde soğuk su dönüşünü önlediğinden katı yakıtlı ısı jeneratörlerinde uygulama alanı bulur (böl.
BOYUTLAR). 1 ve 3 numaralı yollar her zaman açıktır ve dönüşte ( R ) kurulu pompa ile birlikte içeride su sirkülasyonunu garanti ederler.
biyokütle kazanı eşanjörü ( CB ). Yükseltilmiş dönüş sıcaklığı, verimliliğin artmasına olanak tanır, duman yoğuşması oluşumunu azaltır
ve kazan ömrünü uzatır.
Piyasadaki vanaların farklı kalibrasyonları vardır. La NORDICA , 1” hidrolik bağlantılara sahip 55°c modelinin kullanılmasını önerir. Vana bir kez
kalibrasyon sıcaklığına ulaşılır, 2. güzergah açılır ve kazan suyu akış ( M ) üzerinden sisteme gider .
ÖNEMLİ Montajın yapılmaması, ısı eşanjörü garantisini geçersiz kılar.
OTOMATİK TERMİK BOŞALTMA VANASI DsA (OPSİYONEL PARÇA OLARAK SATIN ALINIR )
Katı yakıtlı termo ürünler, yasalarla kuvvetle belirlenen güvenlik cihazlarıyla kurulmalıdır. Bu nedenle termo ürünler donatılmıştır
bir ısı tahliye bobini ile.
Isı tahliye bataryasının bir tarafı su şebekesine bağlı olmalıdır (böl. ÖLÇÜLER / Böl. ÖLÇÜLER – A ) ve diğer tarafı
çürük drenaj ağı ( C ). Emniyet sıcaklığına ulaşıldığında, ampulü yanacak olan otomatik termal tahliye vanası DSA
B ekine bağlanır , kazan serpantinindeki soğuk suyun alınmasını sağlar, fazla ısıyı C borusundan uygun bir şekilde tahliye eder.
yüklü drenaj. Soğutma devresi giriş basıncı en az 1,5 bar olmalıdır.
UYARI: Tesisin yanlış işletilmesinden, tesisin hükümlerine uyulmaması durumunda sorumlu tutulamayız.
bu talimatlar veya bu cihaz için uygun olmayan ek ürünler kullanıldığında (bkz.
TEKNİK VERİ SAYFASI).
26

Sayfa 27
İngilizce
SİSTEM BAĞLANTISI VE DOLUM
Tamamen kurulumun göstergesi olan bazı örnekler, KURULUM DÜZENİ bölümünde verilmiştir.
termo ürün BOYUTLAR bölümünde rapor edilmiştir.
DİKKAT: Sistemin doldurulması, yalnızca suyun açık genleşmeden doğal olarak düşmesiyle gerçekleşmelidir.
çok yüksek bir su sistemi şebeke basıncının değişmesini veya patlamaya neden olmasını önlemek için besleme borusundan tank
kazan gövdesinin .
Bu aşamada, hava torbalarının oluşmasını önlemek için radyatörlerin tüm tahliye vanalarını açın, su çıkışını kontrol edin.
tatsız sel.
Tesisatın su geçirmezlik testi, genleşme tankının basıncı açıkken yapılır .
 Termo-ürün kullanılmadığında bile tesisat daima su ile dolu olmalıdır. Kış mevsiminde kullanılmayan
antifriz maddeleri eklenerek karşı karşıya kalınmalıdır .
Yangın Güvenliği
Ürünü kurarken aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmalıdır:
a) Yeterli ısı yalıtımı sağlamak için, nesnelerden veya yanıcı döşeme bileşenlerinden minimum güvenlik mesafesine uyun.
ve ısıya (mobilya, ahşap kaplama, kumaş vb.) ve yanıcı yapıya sahip malzemelerden (bkz. Resim 4 – ACD ) duyarlıdır . Tüm
minimum güvenlik mesafeleri ürün veri plakasında belirtilmiştir ve daha düşük değerler kullanılmamalıdır (bkz.
VERİM ).
b) Fırın kapısının önünde, radyasyon alanında, yanıcı veya ısıya duyarlı nesneler veya daha az mesafede herhangi bir malzeme bulunmamalıdır.
Resim 4 – A’dan daha fazla . Önüne arkadan havalandırmalı, ısıya dayanıklı bir koruma cihazı takıldığında bu mesafe 40 cm’ye düşürülebilir.
korumak için tüm bileşen.
c) Ürün tamamen ateşe dayanıklı olmayan bir zemin üzerine kuruluysa, yanmaz bir arka plan öngörülmelidir. Yanıcı malzemeden yapılmış zeminler
Malzeme , vb duvardan, parke ya da mantar gibi, kapalı olmalıdır , seramik, örneğin, taş, bir yanıcı malzeme tabakası ile
cam veya çelik vb. (bölge yasalarına göre boyut). Taban , önde en az 50 cm , yanlarda en az 30 cm uzanmalıdır.
yükleme kapağının açılmasına ek olarak (bkz. Resim 4 – B ).
d) Ürünün üzerinde yanıcı bileşenler (örn. duvar üniteleri) bulunmamalıdır (vedi Resim 4 – CD ).
Ürün her zaman yalnızca kül çekmecesi takılıyken çalıştırılmalıdır. Katı yanma artıkları (kül) sızdırmaz bir şekilde toplanmalı,
yangına dayanıklı konteyner. Ürün, gaz emisyonlarının veya buharların (örneğin muşamba için yapıştırıcı, benzin
vesaire.). Ürünün yanına asla yanıcı maddeler bırakmayın.
Yanma sırasında, yüzeylerin, kapıların, kulpların, kumandaların, camın önemli ölçüde ısınmasına yol açan termal enerji açığa çıkar.
parçalar, baca gazı borusu ve muhtemelen cihazın ön kısmı. Uygun kullanmadıkça bu elementlerle temastan kaçının.
koruyucu giysi veya aksesuarlar (ısıya dayanıklı eldivenler, kontrol cihazları).
Çocukların bu tehlikelerin farkında olduğundan emin olun ve açıkken onları ocaktan uzak tutun.
Bacada bulunan tortular nedeniyle yanlış veya çok nemli yakıt kullanıldığında baca yangını meydana gelebilir.
ACİL DURUMDA
Baca bağlantısında yangın varsa:
a) Yükleme kapağını ve kül çekmecesi kapağını kapatın
b) Yanma havası kayıtlarını kapatın
c) Yangını söndürmek için karbondioksit (CO 2 tozu) söndürücüler kullanın
d) İtfaiyenin derhal müdahalesini istemek
YANGINI SU İLE SÖNMEYİN.
Bacanın yanması durduğunda, herhangi bir çatlak veya geçirgen nokta olup olmadığını belirlemek için bir uzmana kontrol ettirin
Back to Top